Cesta

Procházíte oblíbenou krajinou. Duby na hrázi rybníka tu stojí už stovky let, na loukách kvetou známé byliny, nad lesem krouží dravec. Vůně vody, zvuk potoka, stín stromů a hebkost trávy vzbuzují pocity sounáležitosti, otvírají brány poznání. Krajina je zrcadlem, prostorem meditace, propojení, spočinutí, nalezení podstaty a pravdy.

Kdo se vydá na cestu krajinou, vydá se i na cestu poznání sebe sama v krajině. Rychlost, směr a cíl, odbočky a křižovatky, rozcestí a mosty, kopce a rokliny jsou odrazem našich cest v životě. Někdy jdeme rovně a neohroženě, jindy pomalu a opatrně, někdy se bojíme temných jeskyní, jindy se radujeme z krásného výhledu. Procházka dává smysl, v přírodě vidíme symboly našich osobních cest.

Půjdeme spolu krajinou, necháme se vést, budeme si povídat, nebo budeme mlčet. Budeme sledovat znamení venku i uvnitř nás a hledat jejich významy a sdělení, spojovat s obrazy z vlastní minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Můžeme najít odpovědi i otázky, můžeme prožít překvapení i nudu, můžeme snít, nechat se unášet, nebo se naopak uzemnit a zastavit. Všechno je správně.

V přírodě se dá jen tak jít a pobývat. Můžeme se ale více soustředit na zvuky a rytmy, na melodie a harmonie. Můžeme také pracovat s barvami, tvary a objekty, nebo se slovem, textem, poezií. Cílem procházky je prozkoumat svoje vnitřní prostředí a díky přírodě se něco o sobě dozvědět. Nechceme dojít po modré značce na kopec, chceme jít po směru intuice, objevovat vnitřní svět a najít spojitosti a významy.

Půjdu s Vámi, vedle Vás, půjdeme spolu. Budu nabízet spíš otázky a podpůrné nápady, než odpovědi a životní moudra. Necháme se vést, překvapit a společně se dostaneme tam, kam bude potřeba, kam budete chtít. Bude to vždy to správné místo. Budeme vnímat krajinu, její náznaky a informace a sdílet svoje myšlenky a pocity, objevovat, spojovat, uvědomovat si.

Můžeme jít ráno i večer, ve dne i v noci, v dešti i v parnu, můžeme jít velmi dlouho i jenom chvilku. Procházka může být individuální - jen já a Vy, můžete být pár, rodina, nebo skupina. Důležité je chtít vyrazit na cestu. Domluvíme se dopředu na základním záměru a stylu a vyrazíme. Využijeme krásného prostředí jižních Čech, nebo i jinou oblast.

Šťastnou cestu!

- - - - -

"It was a powerful and connective activity harnessing answers from symbols in nature. If you ask in earnest, nature will provide answers in many guises"
(Dee, Scotland)